Diverse informasjon og linker

Finner du ikke det du leter etter i BOB-nett?
 
De fleste NAVs foldere, brosjyrer, plakater og rollups bestiller du nå via Navet hos hustrykkeriet:
https://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/Stottefunksjoner/Kommunikasjon/Bestilling%2C+profil+og+design/Bestillinger/slik-bestiller-du-visittkort-og-enhetskort
 
Messevegger og omslag finner du fremdeles hos oss.
 
Flere av NAVs skjemaer er lagret hos oss, men de fleste finner du på nav.no som skrivebare-skjemaer.
 
EURES messevisittkort og postkort finner du hos oss, men det kan også bestilles via Navet, hustrykkeriet:
https://navet.adeo.no/ansatt/Etatstjenester/Stottefunksjoner/Kommunikasjon/Bestilling%2C+profil+og+design/Bestillinger/slik-bestiller-du-visittkort-og-enhetskort
 
Profileringsartikler:
Tjenesten omfatter IKKE etatens profilartikler. Informasjon finner du her:
https://navet.adeo.no/Etatstjenester/Stottefunksjoner/Kommunikasjon/Bestilling%2C+profil+og+design/Bestillinger/bestilling-av-profilartikler
www.staplesprofilshop.no Kontaktperson: Kristian.Granerud@staples-solutions.com
 
Helfo skjemaer:
Noen skjemaer er bare tilgjengelig fra Helfo.  Klikk på linken:
www.helfo.no/helsepersonell/Sider/skjemaer-for-helsepersonell.aspx
 
Pasientreiser/drosjerekvisisjoner:
Granada har ikke reiserekvisisjoner. 
Klikk deg inn på Pasientreiser for å bestille blokker og annet informasjonsmateriell:
www.pasientreiser.no/helsepersonell/